Sunday, 23 June 2013

Hari kiamat.

Kejadian hari kiamat itu merendahkan (golongan yang ingkar), dan meninggikan (golongan yang taat).